SMPIT Thariq Bin Ziyad Boarding School

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMPIT THARIQ BIN ZIYAD BOARDING SCHOOL

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
1 7508103 Muhamad Amin, ST Laki-laki
2 1486254 Arham Rezami, ST Laki-laki